Nationaal Ambulance- en Eerste Hulp Museum

Gevestigd in Leiden, Vondellaan 43, 2300 AC

Bestuur.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door :

Hr. Hans de Jong , voorzitter

Hr. P. Haasbeek, penningmeester

Hr. Jaap-Frank Ponsteijn, secretaris

Hr. Jos Schmidt, lid namens vrijwilligers

Hr.Fer Bauman, lid