Nationaal Ambulance- en Eerste Hulp Museum

Gevestigd in Leiden, Vondellaan 43, 2300 AC

Openingstijden

De expositie is geopend van 13 tot 17 uur

(Deuren sluiten om 16.00 uur)

op de volgende woensdagmiddagen:


8 januari 2020

22 januari 2020

5 februari 2020

26 februari 2020

4 maart 2020

25 maart 2020

TOT NADER ORDER IS HET MUSEUM GESLOTEN I.V.M. COFID-19

1 april 2020

15 april 2020

29 april 2020

13 mei 2020

27 mei 2020

10 juni 2020

24 juni 2020

8 juli 2020

22 juli 2020

5 augustus

19 augustus

9 september 2020

23 september 2020

14 oktober 2020

28 oktober 2020

11 november 2020

25 november 2020

9 december 2020

23 december 2020




Groepen bij voorkeur op bovenstaande dagen een afspraak plannen.
Bij uitzondering kan er een andere datum worden gepland.
Contact via : ambulancemuseum@outlook.com
of : info@ambulancemuseum.nl



1234