Nationaal Ambulance- en Eerste Hulp Museum

Gevestigd in Leiden, Vondellaan 43, 2300 AC

Geschiedenis

Oprichting

Het Nationaal Ambulance- en Eerste Hulp Museum werd opgericht op 15 december 1988. Het was de voortzetting van de particuliere verzameling van de Groningse arts Carel Volckmann. Bij zijn afscheid wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de Groningse GGD kreeg hij van zijn vrienden de stichting aangeboden. De founding fathers van deze stichting waren Petrus Campus Stichting, de Dienst Ambulancepost Groningen, de Provinciale Raad voor de volksgezondheid, de Vereniging van Chef- en Hoofdverpleegkundigen en het Oranje Kruis. In het bestuur van het NA+EHM hadden al deze organisaties een bestuurszetel.

Winschoten

Het NA+EHM kreeg een expositieruimte in een deel van het Autobedrijf De Grooth in Winschoten. De Grooth had ook een ambulancedienst en importeerde ambulances uit Amerika. Tot 1 juli 2001 heeft het NA+EHM op deze locatie kunnen exposeren. Het bedrijf van De Grooth kwam in andere handen, die aan het gebouw een nieuwe bestemming wilde geven Met financiele hulp van het Prins Hendrik Fonds kon de inboedel verhuisd worden door en voor een jaar opgeslagen worden bij het verhuisbedrijf Nobbe in Winschoten. De ziekenauto's verhuisden naar een loods in Stadskanaal. In 2002 werd opnieuw met financiële hulp van het Prins Hendrik Fonds de inboedel inclusief de ziekenauto's van het NA+EHM verhuisd naar een rampendepot van het ministerie van Binnenlandse Zaken in Helenaveen. Enkele buitenlandse ziekenauto's, waaronder een Volvo en een Barkas werden afgestoten. Toen dit rampendepot door het ministerie werd opgeheven verhuisde de inboedel en de ziekenwagens naar een rampendepot in Wijk bij Duurstede. Tijdens deze verhuizing werd steeds een forse opschoning gerealiseerd van de eigendommen van het NA+EHM.

Nederlands Politie Museum.

In 2002 werden besprekingen gestart tussen het NA+EHM, het Nationaal Brandweer Museum in Hellevoetsluis en het Nederlands Politie Museum om te komen tot een nationaal veiligheidsmuseum (112-Museum). Een haalbaarheidsonderzoek werd op 3 juli 2003 aan de minister van Binnenlandse Zaken aangeboden. Bij dit initiatief sloten zich destijds aan het Nationaal Brandweer Documentatie Centrum en de Historische Verzameling van de Bescherming Bevolking. Het project kreeg de naam  Het Secureon en werd gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken. In de daaropvolgende twee jaar werd met veel energie gewerkt aan de verwezenlijking van dit museum, dat in Apeldoorn haar zetel zou krijgen. In de zomer van 2006 werd duidelijk dat de minister geen verdere financiële middelen beschikbaar had om Het Secureon mogelijk te maken. In de tussentijd had het Nederlands Politie Museum tijdelijk haar intrek genomen in de gebouwen van de voormalige Opel-dealer Bakkenes in het centrum van Apeldoorn aan het Apeldoornse Kanaal. Het NA+EHM kreeg met het zicht op een gezamenlijk museum Het Secureon de uitnodiging in deze gebouwen ook haar inboedel op te slaan en in de voormalige showroom deel uit te maken van de expositie van het politiemuseum. Opnieuw met financiële hulp van het Prins Hendrik Fonds werden de inboedel en de ziekenwagens verhuisd van Wijk bij Duurstede naar Apeldoorn. Op 3 juli 2004 opende het NA+EHM weer haar deuren. Het zouden relatief mooie jaren worden met in 2006 een zeer aantrekkelijke wisselexpositie "Kostbare Kinderen" , die de zeer complete verzameling transport couveuses van het NA+EHM liet zien.

Loenen

Mede als gevolg van het besluit, dat Het Secureon geen financiele ondersteuning zou krijgen van de overheid moest ook het Nederlands Politie Museum de voormalige Opel-dealer Bakkenes verlaten en in opslag gaan in het Mobilisatiecomplex Loenen op de Veluwe. Het gebouw moest 7 januari 2007 leeg opgeleverd worden. Het politiemuseum maakte het mogelijk , dat ook het NA+EHM haar inboedel kon opslaan in het Mobilisatiecomplex in Loenen. In de drie jaar daarna heeft het uitgedunde bestuur een onwaarschijnlijke hoeveelheid pogingen gedaan bij overheden, brancheverenigingen, bedrijven en particulieren om een gezonde toekomst vor het NA+EHM te bewerkstelligen. Het werd een uitzichtloze toekomst , zodat het bestuur in juni 2010 een liquidatiebesluit nam. De opheffing van het NA+EHM werd na 22 jaar een feit.

RAV Hollands Midden

In juli 2010 nam de toen nog RAD Hollands Midden het besluit een nieuwe hoofdvestiging te bouwen in een deel van de voormalige Mercedes Benz dealer LIAM aan de Vondellaan in Leiden.Op de beganegrond in de voormalige showroom en op de eerste verdieping van het voorgebouw kwam ruimte beschikbaar voor expositie en een depot voor een deel van de inboedel van het NA+EHM. De RAV nam het besluit om het NA+EHM te gaan redden van haar ondergang en de helpende hand aan te bieden aan het toenmalige bestuur van de NA+EHM.

Met als resultaat dat op 11 maart 2013 het NA+EHM haar deuren na lange tijd haar deuren weer kon openen.